Kalkınma Çalışmaları

Bölgeler arası gelişmişlik farklılığının yüksek olduğu ülkemizde, dezavantajlı bölgelerde örgütlenerek yaşamsal faaliyetlerin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Dezavantajlı grupların yaşadıkları hak ihlalleri ve temel hak ve özgürlükleri için farkındalık çalışmaları yaparak toplumsal kalkınmaya fayda sağlıyoruz.

Uzun vadeli çözümler üretiyor, çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz.