Gençlik Çalışmaları

Sivil toplum örgütleri dezavantajlı gruplar arasında farklı hedef gruplara yönelik çalışmalar yapmakta ancak en az duyduğumuz hedef kitle “gençler”.

Ülkemizde bir gençlik politikasının olmaması, gençlik döneminin genellikle bir geçiş dönemi olarak görülmesi, gençlere fırsat sağlanmaması, farklı kimliğe sahip olan gençlerin yaşadıkları çoklu ayrımcılıkların olması gençlerin yaşam alanlarında kendilerini sıkışmış hissetmelerine neden oluyor.

Gençler, homojen bir grup olmadıkları için ihtiyaçları da farklılaşmaktadır ve bu da çok yönlü çalışma ve araştırma gerektirmektedir. Bizler de Dayanışma İnsanları olarak gençlerimizin elinden tutmak, ihtiyaçlarını doğru analiz edip onlara yaşamlarında yol arkadaşı olmak için çalışmalar yapmaktayız.

Gençlerle yönelik yaptığımız çalışmalarımızın kalkınmaya da olumlu katkı sağlayacağını biliyor ve gençlerin geleceğimizi şekillendirecek öncüler olduğunu unutmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.